Aktualności

Finał‚ Powiatowy OMTM w Jaśle 2011 r. zakończony

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie był we wtorek (19.04) gospodarzem finał‚u powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Do eliminacji stan곂o siedem trzyosobowych drużyn reprezentujących placówki ponadgimnazjalne. Wygrali gospodarze.

Drużyna w składzie: Wojciech Giemzik, Mariusz Mroczka i Damian Miśkowicz, której opiekunem był Ireneusz Musiał‚, poradziła sobie najlepiej w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów turnieju, czyli Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Komendę™ Powiatową… Policji w Jaśle. Eliminacje powiatowe składał‚y się™ z dwóch elementów: testu pisemnego oraz jazdy sprawnościowej samochodem.

Każdy uczestnik eliminacji odpowiadał‚ na pytania testowe. Test składał‚ się™ z dwudziestu pytał„ wielokrotnego wyboru, które obejmował‚y tematyką™ dotyczącą… znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego, obsługi pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem młodzieńź pokonywał‚a wyznaczony tor, z umieszczoną… piłką… na unieruchomionym na pojeździe talerzu Stewarta. Zwycię™zcą… konkurencji zostaje uczestnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu z uwzględnieniem sekund karnych. – mówi Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Oprócz pana prezesa, który był autorem pytał„ testowych, nad sprawnym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali także członkowie Klubu: Bogusław Muszał„ski, Radosław Stanek, Artur Domasławski i Mateusz Domaradzki (ratownik drogowy) oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle: Andrzej Zajdel (Wydział‚ Ruchu Drogowego KPP), Wiesław Rogowski (kierownik Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie) oraz Łukasz Gliwa (oficer prasowy KPP Jasło).

Cieszy nas, że w organizację tego typu turniejów włączają… się™ takie podmioty jak: Policja, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, samorządy gminne oraz lokalne media , które widzą… potrzebę kształ‚towania wśród młodych ludzi zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się™ w ruchu drogowym oraz popularyzowania wśród młodzieży szkolnej wiedzy motoryzacyjnej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. – dodaje Biernacki.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji pierwsze miejsce i prawo reprezentowania powiatu jasielskiego w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą… się™ 25 maja w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Przemyślu, zaj곂a reprezentacja gospodarzy – Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

Pozostał‚e lokaty:

II miejsce: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle (Dawid Kalisz, Krzysztof Witkoś›, Dawid Zoła, opiekun Krzysztof Płaziak)

III miejsce: Społeczne Technikum Uzupełniają…ce STO w Jaśle (Mateusz Popek, Paulina Biernacka, Mateusz Gorczyca, opiekun Jerzy Witkowski)

IV miejsce: Centrum Kształ‚cenia Praktycznego w Jaśle (Marcin Owczarski, Miłosz Tybor, Grzegorz Zabawa, opiekun Tadeusz Dubiel)

V miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach (Łukasz Cyrulik, Rafał‚ Fornal, Wojciech Janusz, opiekun Artur Gał‚uszka)

VI miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (Bartłomiej Rochecki, Przemysław Sokołowski, Wojciech Dubiel, opiekun Iwona Smorul)

VII miejsce: Zespół Szkół nr 2 w Jaśle (Paweł Brą…giel, Sławomir Setlak, Krzysztof Bigos, opiekun Jan Zoła)

Zwycię™zcom gratulujemy umiejętności oraz znajomości przepisów i życzmy powodzenia w  finale wojewódzkim.

Damian Palar / JKMiRD