Aktualności

Reprezentanci gminy Tarnowiec na finał‚ powiatowy Turnieju BRD

Szkoła Podstawowa w Tarnowcu oraz Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim będą… reprezentować Gminą™ Tarnowiec na finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się™ 15 kwietnia w Jaśle.

 

Z upoważnienia wójta – Stanisław Cichoś„, nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu, zgłosił organizatorowi (Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego) do eliminacji powiatowych drużyny w składzie: Szkoła Podstawowa w Tarnowcu (Gabriel Baran, Marcel Jarosz, Grzegorz Tryniecki, opiekun Stanisław Cichoś„) oraz Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim (Marcelina Kozubal, Paweł Sajdak, Daniel Wójtowicz, opiekun Renata Syrek).

 

Serdecznie zapraszamy na finał‚ w dniu 15 kwietnia o godzinie 9:30, który odbędzie się™ w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ulicy Szkolnej oraz na obiektach przylegają…cego do placówki Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy.