Aktualności

Reprezentanci gminy Jasło na finał‚ powiatowy Turnieju BRD

Szkoła Podstawowa w Niepli oraz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Szebniach będą… reprezentować Gminą™ Jasło na finale powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się™ 15 kwietnia w Jaśle.

 

Z upoważnienia wójta – Mał‚gorzata Dubiel, sekretarz gminy Jasło, zgłosiła do eliminacji powiatowych drużyny w składzie: Szkoła Podstawowa w Niepli (Dominik Dziedzic, Damian Baruk, Sebastian Jucha, opiekun Tomasz Porębski) oraz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Szebniach (Grzegorz Owsiak, Mateusz Jucha, Janusz Szczyrba, opiekun Artur Antas).

 

Serdecznie zapraszamy na finał‚ w dniu 15 kwietnia o godzinie 9:30, który odbędzie się™ w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ulicy Szkolnej oraz na obiektach przylegają…cego do placówki Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy.