Aktualności

Monografia JKMiRD

Ukazał‚a się™ monografia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Publikacja wydana w nakładzie tysię…ca egzemplarzy zawiera chronologicznie opisane społeczne dokonania dział‚aczy organizacji w latach 1997-2007. Autorami opracowania są Józef i Sebastian Biernaccy.

W publikacji zawarto: zarys historii Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, ogólną… charakterystyką™ dział‚alności Polskiego Związku Motorowego z naciskiem na bezpieczeństwo ruchu drogowego, wykaz organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Polski Związek Motorowy, informacją™ o współpracy Klubu ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” w Jaśle oraz działalność‡ organizacyjną… i statutową… Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego na przestrzeni dziesię™ciu lat (wydarzenia i imprezy sportowe organizowane lub współorganizowane przez Klub oraz odznaczenia i wyróżnienia dział‚aczy).

„Opracowując monografię™ korzystaliśmy z materiał‚ów źródłowych gromadzonych osobiłcie przez okres 10 lat, które obecnie znajdują… się™ w zasobach archiwalnych Klubu. Korzystaliśmy z kroniki Klubowej, dokumentacji z imprez organizowanych przez Klub, a także imprez, w których uczestniczyli dział‚acze JKMiRD. Początkiem naszych rozważał„ w opracowaniu monografii jest data 12 kwietnia 1997 roku, kiedy to nastąpiło powołanie do życia Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Ponadto przedstawiliśmy krótką… historię™ Polskiego Związku Motorowego i Ratownictwa Drogowego, gdyż sprzyjał‚ on w szczególny sposób utworzeniu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. W opracowaniu monografii zastosowaliśmy układ chronologiczny, bowiem uznaliśmy, że będzie on najlepszym sposobem na przedstawienie historii Klubu i jego 10-letniej dział‚alności. Tak zastosowany układ pozwoliś‚ przedstawię‡ czytelnikowi bardzo przejrzyście i obrazowo całą… jego, wprawdzie krótką…, ale bogatą… w wydarzenia historię™” – czytamy we wstępie do publikacji.

Uzupełnieniem monografii dyplomy i podziękowania nadane Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego oraz wykaz wszystkich aktów prawnych dotyczących organizacji. W ksiꅿce wykorzystano fotografie ukazujące społeczną… działalność‡ członków organizacji autorstwa: Aleksandra Borkowskiego, Jacka Borkowskiego, Józefa Biernackiego oraz pochodzą…cych z wycinków prasowych. Korekty tekstu dokonali: Iwona Hawliczek oraz Zbigniew Szczerba.

Sponsorzy wydawnictwa: Polski Związek Motorowy, Grupa LOTOS S.A., Polska Grupa Energetyczna Energia Odnawialna Oddział‚ w Solinie, Poszukiwania Nafty i Gazu sp. z o.o. Jasło, Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Jarosławiu, Trafunek Bis sp. z o.o., ARGUS Jasło, Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział‚ w Jaśle, Sieć‡ Jasielskich Sklepów MPM, Urząd Gminy w Dębowcu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział‚ w Krośnie, Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. Jasło, Fabryka Armatur JAFAR S.A., Zakład Instalacyjny Wod. Kan. Gaz i CO Jan Krzyżak, Firma ELEKT Czesław Fiał‚kiewicz, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, TRANS-WIERT sp. z o.o. Jasło, Zakład Produkcyjno-Usługowy ALIMA Jasło, Zakład Poligraficzny Flexodruk Jasło oraz Portal regionalny terazJaslo.pl.

Ksiꅿką™ w cenie 20 złotych można nabyć w siedzibie JKMiRD przy ulicy Piotra Skargi 86/9. Szczegóły: pod numerami telefonów: (13) 446 47 47, 602 581 659 lub poczta elektroniczna jozef@jkmird.pl.

Damian Palar / (JKMiRD)