Aktualności

Eliminacje miejskie Turnieju BRD w Jaśle

W Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle (osiedle „Gamrat”) odbyły się™ dzisiaj eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjum. Organizatorami konkursu byli: Urząd Miasta Jasła, ZSM nr 2 w Jaśle oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego i Komenda Powiatowa Policji w Jaśle.

 

Konkurs składał‚ się™ z dwóch części: najpierw uczniowie zmierzyli się™ z testem pisemnym składają…cym się™ z 25 pytał„ dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Pytania został‚y opracowane przez Józefa Biernackiego, prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

 

W teście dla uczniów Szkół podstawowych z trzech wariantów odpowiedzi prawidłowa jest tylko jedna, natomiast dla uczniów Szkół gimnazjalnych z trzech wariantów odpowiedzi prawidłowe mogą być: jedna, dwie lub trzy. Uczestnicy na rozwiązanie zadań„ turniejowych mają… 40 minut – informuje Józef Biernacki.

 

W drugiej części uczestnicy wykonywali zadania praktyczne, czyli jazdę™ na rowerze, na torze sprawnościowym, zał› jeden reprezentant drużyny wykonywał‚ zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Komisję™ konkursową… a zarazem komitet organizacyjny Turnieju stanowili: Józef Biernacki (prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego), Damian Palar i Radosław Stanek (JKMiRD), Jacek Śliż (nauczyciel ZSM nr 2), Joanna Garbacik oraz Łukasz Brej (KPP Jasło).

 

Zabezpieczenie medyczne uczestników Turnieju zapewniś‚ JKMiRD w osobie ratownika medycznego Mateusza Domaradzkiego.

 

Kolejność‡ miejsc w Turnieju:

 

Kategoria „szkoły podstawowe”:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 (Katarzyna Ochwat, Tobiasz Mikoś›, Patryk Goleń, opiekun Jacek Śliż)

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 (Przemysław Pachana, Aneta Olbrot, Katarzyna Szot)

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 (Eryk Kijowski, Łukasz Kuznecki, Mateusz Twaróg)

IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 (Adam Aleksander, Cezary Bania, Piotr Mikrut)

V miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 (Grzegorz Majewski, Łukasz Opał‚ka, Damian Kmiecik)

VI miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa (Aleksandra Sypień„, Justyna Marszał‚ek, Izabela Frankiewicz)

 

Kategoria „gimnazjum”:

I miejsce – Gimnazjum nr 2 (Jacek Gryziec, Krzysztof Kapłon, Piotr Urban, opiekun Adam Smorul)

II miejsce – Gimnazjum nr 1 (Kamil Bućko, Michał‚ Mikrut, Bartosz Sławniak)

III miejsce – Gimnazjum nr 5 (Bartosz Sokołowski, Daniel Lisowski, Mateusz Wielgosz)

IV miejsce – Gimnazjum nr 4 (Paweł Łabaj, Dominik Piękoś›, Maciej Zagórski)

V miejsce – Gimnazjum Społeczne (Łukasz Mastej, Mateusz Jodłowski, Grzegorz Marchewka)

 

Miasto Jasło na finale powiatowym turnieju, który odbędzie się™ 15 kwietnia br., będą… reprezentować: Szkoła Podstawowa nr 11 (Katarzyna Ochwat, Tobiasz Mikoś›, Patryk Goleń, opiekun Jacek Śliż) oraz Gimnazjum nr 2 (Jacek Gryziec, Krzysztof Kapłon, Piotr Urban, opiekun Adam Smorul).

 

Turnieje od lat cieszą… się™ dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Proponując bezpieczne zachowania na drogach „wpisują… się™” również w działalność‡ Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Turniej, organizowany przy współpracy z podmiotami zajmującymi się™ problematyką… zachował„ uczestników ruchu drogowego, m.in. jasielską… Policją…, ma na celu uwzględnienie zagadnień„ ochrony dzieci i młodzieży – najmłodszych i najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. – podkreśla Józef Biernacki.

 

Nagrody dla laureatów wręczali: zastępca komendanta powiatowego Policji w Jaśle Artur Dudek, kierownik Wydział‚u Oświaty Urzą™du Miasta w Jaśle Aleksandra Dacyl, inspektor w Urzędzie Miasta Jasła Marek tą™cza oraz kierownik Dział‚u Promocji i Reklamy Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. w Jaśle Urszula Ogrodnik.

 

Finał‚ powiatowy – 15 kwietnia o godzinie 9:30 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej w Jaśle.

 

Damian Palar / (JKMiRD)