Aktualności

Konferencja na temat organizacji turnieju BRD

W dniu 16 lutego 2011 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jaśle odbyła się™ konferencja zorganizowana przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, we współpracy z jasielską… Policją…. Spotkanie prowadził‚ prezes Klubu Józef Biernacki.

 

Na konferencje zaproszono policjantów, dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych oraz przedstawicieli urzą™dów miast gmin i powiatu jasielskiego.

 

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, przy współpracy z Komendę… Powiatową… Policji w Jaśle, jest organizatorem finał‚ów powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjum oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych. Finał‚y będą… miał‚y miejsce w miesię…cu kwietniu w Jaśle oraz Nowym Żmigrodzie.

 

Wcześniej eliminacje do obu turniejów zostaną… zorganizowane na poziomie klas, Szkół i gmin. Finał‚ Miejski Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbędzie się™ 30 marca o godzinie 9:30 w Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ulicy Mickiewicza 108  w Jaśle. Najlepsi otrzymają… prawo reprezentowania gmin i miast na szczeblu powiatowym. Finał‚ Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbędzie się™ 15 kwietnia o godzinie 9:30 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej w Jaśle, zał› Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 19 kwietnia o godzinie 9:30 w głównym budynku Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie przy ulicy Mickiewicza.

 

Ponadto Jasło został‚o wyróżnione i w maju będzie organizatorem finał‚u wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla gimnazjum, który odbędzie się™ na oddanym do użytku w ubiegłym roku Miasteczku Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy przy Zespole Szkół Miejskich nr 3.

 

Damian Palar

JKMiRD

 

Relacja ze spotkania na stronie:

portalu regionalnego terazJaslo.pl

Telewizji Obiektyw