Aktualności

Józef Biernacki odznaczony Medalem im. doktora Henryka Jordana

Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki, na wniosek zarządu oddział‚u powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jaśle, został‚ uhonorowany prestiżowym medalem imienia doktora Henryka Jordana.

Józef Biernacki jest jednym z pomysłodawców i realizatorów budowy Miasteczka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, oddanego do użytku w maju 2010 roku. W 2006 roku zał‚ożył‚ Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  przy Jasielskim Klubie Motorowy i Ratownictwa Drogowego  Jasło. Obecnie jest to najlepiej dział‚ają…ce ogniwo TPD w powiecie jasielskim.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaczenia napisano m.in.: „Niestrudzony popularyzator bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży na Podkarpaciu. Inicjator i koordynator permanentnej akcji wyposażania uczniów w materiał‚y edukacyjne i światełka odblaskowe. Sojusznik Szkół i placówek wychowania pozaszkolnego w wielu przedsię™wzięciach na rzecz bezpiecznej drogi do szkoły. Współpracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle w dziedzinie BEZPIEczeńƒSTWA RUCHU DROGOWEGO. Współorganizator corocznego turnieju wiedzy z BRD w tym zakresie, innych konkursów, akcji, prezentacji. Współautor wydania kodeksu rowerzysty i motorowerzysty w latach 2000 i 2001 zawierają…cej kompendium niezbędnej wiedzy dla rowerzystów i motorowerzystów, który otrzymał‚y dzieci klas czwartych nieodpłatnie cał‚ego powiatu jasielskiego. W pełni zasługuje na zaszczyt wyróżnienia  Medalem im. dr Henryka Jordana”.

Prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego za swoją… systematyczną… pracę™ i wybitne zasługi na polu rekreacji i usportowienia dzieci i młodzieży, był Już nagradzany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we wcześniejszych latach, m.in. Honorową… Odznaką… Przyjaciel Dziecka oraz srebrną… i złotą… odznaką… „Zasłużony Dział‚acz TPD”.

Medal imienia doktora Henryka Jordana – lekarza, znanego polskiego społecznika i pioniera wychowania fizycznego w Polsce – jest najwyższym odznaczeniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (ustanowionym w 1974 roku). Medal oraz legitymacją™ potwierdzają…cą… nadanie odznaczenia Józefowi Biernackiemu wręczył dzisiaj Marian Duda, prezes oddział‚u okręgowego TPD w Krośnie.

To dla mnie ogromne wyróżnienie, a zarazem zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonych dział‚ał„ na rzecz pomocy dzieciom. Traktuję to odznaczenie jako wyróżnienie wszystkich, którzy wspierają… działalność‡ Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, czyli członkom organizacji, władzom samorządowym, sponsorom, mediom lokalnym, osobom prywatnym oraz wszystkim tym, którym los najmłodszych pociech nie jest oboją™tny. Korzystają…c z okazji chciał‚bym złożyć serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji zadań„ na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, bo bez Państwa pomocy nie udał‚oby mi się™ tego dokonać. – komentuje Józef Biernacki.

 

Damian Palar

JKMiRD

 

Informacja w mediach:

portal regionalny terazJaslo.pl

Gazeta Codzienna "NOWINY"