Aktualności

Finał‚ Ogólnopolski Turnieju BRD i Motoryzacyjnego 2011 r.

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, przy współpracy z Komendę… Powiatową… Policji w Jaśle, jest organizatorem finał‚ów powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjum oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów Szkół ponadgimnazjalnych. Finał‚y będą… miał‚y miejsce w miesię…cu kwietniu w Jaśle oraz Nowym Żmigrodzie.

 

Regulaminy oraz terminy turniejów na 2011 rok został‚y opublikowane na stronach internetowych Komendy Głównej Policji (www.policja.pl), Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) oraz Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego (www.pzm.pl – zakładka „BRD”).

 

Turnieje od lat cieszą… się™ dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży oraz nauczycieli. Propagując bezpieczne zachowania na drogach „wpisują… się™” również w działalność‡ Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród jego najmłodszych uczestników. Celem dział‚ał„ podmiotów współorganizujących turniej jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach powiatu jasielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień„ ochrony dzieci i młodzieży – najmłodszej i najbardziej narażonej na niebezpieczeństwo grupy uczestników ruchu. – mówi Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

 

XXXIV Finał‚ Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci ze Szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się™ w dniach 2-4 czerwca w Iławie, natomiast XV Finał‚ Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbędzie się™ w dniach 10-12 czerwca w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w myślenicach.

 

Damian Palar

(JKMiRD)