Aktualności

Drugie miejsce zał‚ogi JKMiRD

Zał‚oga Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Magdalena Adam (kierowca) – Jerzy Adam (pilot) zaj곂a drugie miejsce w X Nawigacyjnym Rajdzie Samochodowym „MIKuśA-jki ‘2010”. Impreza odbyła się™ w minioną… sobotą™ w Rzeszowie.

 

Organizatorem imprezy, będą…cej jednocześnie III rundę… Turystycznych Mistrzostw Strefy Wschodniej oraz IV rundę… Nawigacyjno-Turystycznych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w sezonie ‘2010, był Automobilklub Rzeszowski. Rajd składał‚ się™ z dwóch odcinków nawigacyjnych biegną…cych drogami asfaltowymi i szutrowymi o łę…cznej długości około 45km. Autorami trasy są dział‚acze Automobilklubu Rzeszowskiego: Radosław Mikuła i Miłosz Mikuła.

 

Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, pogłę™bianie wiedzy o przepisach ruchu drogowego, podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu oraz propagowanie zorganizowanego, aktywnego wypoczynku w połę…czeniu z doskonaleniem znajomości nawigacji turystycznej, sprawności kierowania pojazdem i zwiedzaniem ciekawych miejsc. – mówi Radek Mikuła, komandor Rajdu.

 

Nasza zał‚oga w nagrodę™ otrzymał‚a okolicznościowy dyplom, puchar oraz nagrody rzeczowe.

 

Damian Palar

(JKMiRD)