Aktualności

Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym – zajęcia w PM nr 13

Stał‚o się™ tradycją… Przedszkola Miejskiego nr 13 w Jaśle, że na początku roku szkolnego odbywa się™ tutaj spotkanie z panem Józefem Biernackim prezesem Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle. Pan Biernacki jest jak sam mówi „zaprzyjaźniony" z ZSM nr 2 w Jaśle, a częścią… tego zespołu jest PM nr 13.

Dzieci są edukowane z zakresu bezpiecznego poruszania się™ po drogach, poznają… podstawowe znaki drogowe i oznakowania z którymi styka się™ użytkownik drogi – pieszy lub kierujący pojazdem. Wiedzą™, którą… dzieci zdobywają… dzięki współpracy z panem Biernackim utrwalają… na zajęciach.

Spotkania, bowiem powiązane są z zają™ciem otwartym na temat „Bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym" , które przeprowadza nauczycielka oddział‚u przedszkolnego mgr Krystyna Czeluśniak. W zają™ciu uczestniczą… rodzice oraz pan dyrektor. Dzieci bardzo lubią…  zajęcia, na które jest ktoś zaproszony, starają… się™ wykazać‡ swoją… wiedzą…, śpiewają… piosenki, chętnie uczestniczą… w zabawach, a panu Biernackiemu nigdy nie brakuje pomysłów. Śmiał‚o możemy powiedzieć‡, że stał‚ się™ on naszym PRZYJACIELEM.

Pan Józef Biernacki rozdał‚ dzieciom ksiꅿeczki „Bezpieczna droga do szkoły", grę planszową… oraz multimedialną… a także odblaski. Ponadto opowiedział‚ dzieciom o tym, jak ważną… rolę™ pełni edukowanie ich na temat bezpieczeństwa na drodze Już na etapie przedszkolnym. Sponsorem cał‚ej akcji „Bezpieczna droga do szkoły" jest grupa LOTOS.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że pan J. Biernacki co roku pamię™ta o przedszkolakach i zaszczyca nas swoją… osobą… oraz przekazuje dzieciom wiedzą™ dotyczącą… bezpiecznego poruszania się™ po drogach.

Źródło: Przedszkole Miejskie nr 13 w Jaśle (www.pm13jaslo.szkolnastrona.pl)