Aktualności

Konferencja „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły” zakończona

Akcja "LOTOS Bezpieczna droga do szkoły" (cele):

Edukacja i samokształ‚cenie dzieci klas pierwszych powiatu jasielskiego
na materiał‚ach – pakietach edukacyjnych opracowanych przez  LOTOS Gdansk S. A.

joko program edukacjny „LOTOS – Droga bezpieczna do szkoły”.

 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmniej chronionych uczestników
tj. dzieci klas pierwszych powiatu jasielskiego. „Widzą™ i jestem widziany”.

 

W dzisiejszej konferencji uczestniczyli:

 

 • Józef Biernacki – prezes JKMiRD
 • Marian Baran – dział‚acz JKMiRD
 • Jan Jędrzejko – wiceprezes Zarządu Okręgowego  PZM Rzeszów
 • Robert Bialik – Dyrektor LOTOS Jasło S.A.
 • Roman Kościow – LOTOS Jasło, koordynator Akcji
 • Stanisław Wróbel – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Adam Bał‚ut – Sekretarz WR BRD Rzeszów
 • Adam Kmiecik – Starosta Jasielski
 • Rafał‚ Papciak – Rada Powiatu w Jaśle
 • Maria Kurowska – Burmistrz Miasta Jasła
 • Ryszard Pabian – Zastępca Burmistrza Miasta Jasła
 • Andrzej Dybał› – Przewodniczący Rady Miasta Jasła
 • Henryk Rak – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jasła
 • Krystyna Olszewska – UM Jasło
 • Anna Wojciechowska – UM Jasło
 • Janusz Drabik – Urząd Gminy w Tarnowcu
 • Mariusz Pykosz – Wójt Gminy Osiek Jasielski
 • Marek Zajchowski – inspektor d/s oświaty Urzą™du Gminy w Jaśle
 • Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna
 • Andrzej Sabik – zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Zdzisław Sudoś‚ – Naczelnik WRD KWP Rzeszów
 • Waldemar Pieniowski – WRD KWP Rzeszów
 • Robert Woźnik – Komendant Powiatowy Policji Jasło
 • Henryk Kmiecik – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jasło
 • Jerzy Duszyński – Naczelnik Wydział‚u Prewencji KPP Jasło
 • Andrzej Zajdel – WRD KPP Jasło
 • Kazimierz Barał„ski – RD KPP Brzozów
 • kpt. Antas – WKU Jasło
 • Anna Wilczyńska – WKU Jasło
 • Józef Folcik – Dyrektor PGE Energia Odnawialna Solina
 • Grażyna Leńczuk – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle
 • Anna Bialik – Prezes Firma ARGUS Jasło
 • Piotr Bialik – Prezes Firma ARGUS Jasło
 • Kazimierz Cyza – przedstawiciel PNiG Jasło
 • Bogusław Kolarczyk – Wicedyrektor WORD Krosno
 • Dorota Krygowska – Inspektor ds. BRD WORD Krosno
 • Marian Duda – Prezes Oddział‚u Okręgowego TPD w Krośnie, Rzecznik Praw Dziecka
 • Zbigniew Dranka – Przewodniczący Zarządu Powiatowego  TPD Jasło
 • Agata Pucykowicz – Regionalista – przewodnicząca składu jury „Uwolnić‡ odblaski”
 • Kazimierz Baciak – Dyrektor SP Samoklęski
 • Zdzisław Brocławik – Dyrektor SP Nienaszów
 • Adam Smorul – Nauczyciel ZSM nr 3 Jasło

 

MEDIA:

 

 • Marzena Miśkiewicz – Tygodnik „Nowe Podkarpacie”
 • Marek Dybał› – Gazeta Codzienna „Nowiny”
 • Ewa Wawro – Gazeta Codzienna „Nowiny”
 • Jadwiga Steliga – „Obiektyw Jasielski”
 • Iwona Warzecha – www.wjaslo.pl
 • Katarzyna Pacwa-Wilk – Jasielski Portal Informacyjny Jaslo4u.pl
 • Kuba Kowalczyk – Jasielski Portal Informacyjny Jaslonet.pl
 • Wojciech Żebracki – Jasielski Portal Informacyjny Jaslonet.pl
 • Daniel Baron – TV Obiektyw
 • Damian Palar – Portal regionalny terazJaslo.pl
 • Stanisław Grzywacz – WirtualneJaslo.pl
 • Aneta Gą…sior – ITVP Internetowa Telewizja południe
 • Arkadiusz Juryś› – TV Jasło
 • Łukasz Gliwa – rzecznik prasowy KPP Jasło
 • Paweł Mię™dlar – rzecznik prasowy KWP w Rzeszowie
 • Wacław Pasterczyk – rzecznik prasowy KP PSP Jasło

Podczas spotkania został‚y wręczone odznaki "Zasłużonego Dział‚acza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci": złota dla Józefa Folcika – dyrektora PGE Energia Odnawialna Oddział‚ Solina i srebrna dla Adama Smorula – nauczyciela Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz odznaki "Przyjaciel Dziecka" dla: Jerzego Czecha – dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Bogusława Kolarczyka – zastępcy dyrektora WORD Krosno, Doroty Krygowskiej – inspektora ds. BRD WORD Krosno, Ryszarda Pabiana – zastępcy Burmistrza Miasta Jasła i Henryka Raka – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jasła. Odznaczenia dokonali: Marian Duda – prezes Oddział‚u Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie, a zarazem Rzecznik Praw Dziecka oraz Zbigniew Dranka – przewodniczący Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jaśle.

FOTORELACJA (zdjścia: Damian Palar – terazJaslo.pl):