Aktualności

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

W dniu 17 czerwca 2010 r. o godz. 10,00

w siedzibie LOTOS Jasło S.A.

 

I pię™tro – sala konferencyjna

 

ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło

 

odbędzie się™ uroczyste zakończenie II etapu konkursu

 

„Bezpieczna Droga Do Szkoły LOTOS”

 

„Uwolnić‡ odblaski”

 

na, który zapraszamy zwycię™zców wraz z opiekunami

oraz media

 

e-mail. sekretariat@lotosjaslo.pl

 www.lotosjaslo.pl


Tel. centrala 13 44 66 011,  sekretariat  13 44 66 210

lub tel. 602 581 659