Aktualności

Konkurs rysunkowy ” Bezpieczna droga do szkoły” „Uwolnić‡ odblaski” zakończony

W dniu 17 czerwca 2010 r.  w siedzibie LOTOS Jasło S. A. ul. 3-go Maja 101,

38-200 Jasło, odbyło się™ uroczyste zakończenie II etapu konkursu

 

„Bezpieczna Droga Do Szkoły LOTOS”

 

„Uwolnić‡ odblaski”

 

 

Laureaci konkursu i goście

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu tym uczestniczyli:

Zwycię™scy wraz z opiekunami, Jury konkursu, zaproszeni Goście oraz Media:

 

 

I – miejsce – Falkowska Natalia, Szkoła Podst. Mrukowa, gm. Osiek Jasielski,

II – miejsce – Stankowska Klaudia, Szkoła Podstawowa  Harklowa, gm. Skołyszyn,

III – miejsce – Ostalecki Mateusz, Integracyjna Szkoła Podatawowa nr 12 Jasło,

 

Wyróżnienia:

Kaleta Agnieszka, Zespół Szkół  Lipnica Dolna, gm. Brzyska,

Gancarz Izabela, Zespół Szkół Podstawowych Tarnowiec, gm. Tarnowiec,

Piejko Maria, Zespół Szkół Nienaszów, gm. Nowy Żmigród,

Turek Patrycja, Szkoła Podstawowa Osobnica, gm. Jasło,

Sypień„ Patryk, Szkoła Podstawowa Zarzecze, gm. Dębowiec,

Sawa Zuzanna, Szkoła Podstawowa Kołaczyce, Miasto Kołaczyce,

Olchawa Adam, Zespół Szkół Krempna, gm. Krempna.

 

Jury w składzie:

  1. Agata Pucykowicz – regionalista – przewodnicząca,
  2. Wojciech Tomkiewicz – dyrektor GOK w Korczynie,
  3. Marian Baran – JKMiRD,
  4. Józef Biernacki – JKMiRD,
  5. Stanisław Witusik – JKMiRD.

 

Goście:

Robert Bialik, Dyrektor LOTOS Jasło,

Roman Kościow, Radny Rady Miasta Jasła,

Mariusz Pykosz, Wójt Gminy Osiek Jasielski,

Andrzej Sabik, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

Jan Szwast, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie,

Artur Dudek, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle,

Andrzej Przebięda, Naczelnik Ruchu Drogowego KPP Jasło,

Paweł Mię™dlar, Rzecznik Podkarpackiej Policji w Rzeszowie,

Marek Cecuła, Rzecznik Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie,

Łukasz Gliwa, Rzecznik Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle,

 

Media:

Marzena Miśkowicz – Nowe Podkarpacie,

Katarzyna Pacwa-Wilk – Jaslo4u.pl – portal regionalny

Damian Palar – terazJaslo.pl – portal regionalny,

Daniel Baron – TV Obiektyw

Chojecki Piotr – Katolickie Radio VIA.

 

W czasie uroczystości Podkarpacki Komendant Policji inspektor Józef Gdański został‚ uhonorowany statuetką… „Orły 2006” za wspieranie dział‚alności JKMiRD na rzecz BRD dzieci i młodzieży – gratulujemy Panie Komendancie.

 

Za I miejsce – Falkowska Natalia, Szkoła Podstawowa Mrukowa, gm. Osiek Jasielski otrzymał‚a; rower, kask, kamizelką™ odblaskową…, album powiat jasielski, dyplom i słodycze natomiast Szkoła do, której uczą™szcza – otrzymał‚a kpl. komputer i multimedialny program z wychowania komunikacyjnego ‘KLIK uczy zasad ruchu drogowego”,

Za II miejsce – Stankowska Klaudia, Szkoła Podstawowa  Harklowa, gm. Skołyszyn, otrzymał‚a; wrotki, ochraniacze, kask, kamizelką™ odblaskową…, album powiat jasielski, dyplom i słodycze,

 

Za III miejsce – Ostalecki Mateusz, Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 Jasło, Miasto Jasło otrzymał‚; grę multimedialną…, plecak, kamizelką™ odblaskową…, album powiat jasielski, dyplom i słodycze,

 

Od IV do X miejsca za  nagrodzone prace rysunkowe dzieci otrzymał‚y; grę multimedialną…, kamizelką™ odblaskową…, album powiat jasielski, dyplom i słodycze.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz uhonorował‚ dodatkowo Natalką™ Falkowską… nagrodę… w postaci aparatu fotograficznego.

 

III konkurs „Bezpieczna Droga Do Szkoły LOTOS” „Uwolnić‡ odblaski” przeszedł‚ do historii  powiatu jasielskiego.

Dział‚acze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego składają… podziękowanie:

 

 Firmie LOTOS Gdańsk S. A. za propagowanie BRD wśród dzieci i młodzieży.

 

D Z I ą˜ K U J E M Y !!!

 

FOTORELACJA – autor Damian Palar:

 

Józef Biernacki, prezes JKMiRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odebranie statuetki "Orły 2006"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuetką™ "Orły 2006" odebrał‚ Andrzej Sabik, z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

 

Laureatka I miejsca Natlia Falkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie komisji oceniają…cej prace - jury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureatka I miejsca z zastępcą… KWP w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwolnić‡ odblaski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agata Pucykowicz (przewodnicząca jury). Obok członkowie komisji:

Wojciech Tomkiewicz, Marian Baran i Stanisław Witusik.

 

Podziękowanie dla Józefa Biernackiego - prezesa JKMiRD