Aktualności

Rajd Turystyczno – Nawigacyjny zakończony

 

 

 

X Jubileuszowy Jasielski Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Podkarpacie 2010 „

Radosław Mikuła i Miłosz Mikuła to zwycię™zcy tegorocznego X Jubileuszowego  Turystyczno – Nawigacyjnego Rajdu Samochodowego, który odbył siꙠ sobotą™, 15 maja br. w Jaśle. Do udział‚u w jubileuszowej edycji zgłosiło się™ 13 drużyn, reprezentujących trzy kluby: z Rzeszowa, Tarnowa oraz Jasła. Uczestnicy rajdu, oprócz rozwiązania testu z ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz testu turystycznego jazdy sprawnościowej samochodem mieli do pokonania trasę składają…cą… się™ z dwóch odcinków o łę…cznej długości około 62km.Jest to impreza ogólnodostępna, w której uczestniczą… także zał‚ogi niepełnosprawne. To nie tylko rywalizacja sportowa, ale także rozrywkowa i turystyczna. Zał‚ogi, które uczestniczą… w tym rajdzie poznają… ciekawe elementy turystyki, które znajdują… się™ na ziemi jasielskiej – mówi Ryszard Dzik organizator rajdu, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”. Trasa rajdu wiodła m.in. przez gminą™ Kołaczyce – Jest mi bardzo miło, że zwiedziliście gminą™ Kołaczyce, że mogliście zobaczyć na terenie gminy to co najładniejsze, najpiękniejsze – powiedział‚a podczas wręczania nagród Mał‚gorzata Salacha, burmistrz Kołaczyc. Dziesię…ty Jubileuszowy Rajd podkreślony został‚ bardzo atrakcyjnymi nagrodami i gadżetami upamię™tniają…cymi to wydarzenie. Nagrody sponsorował‚  Urząd Miasta w Jaśle, Urząd Miasta i Gminy w Kołaczycach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Polski Związek Motorowy, Gamrat, Jasło Rafineria Jasło, Energopal Jasło a także  współorganizator tego rajdu JKMiRD. Zwycię™zcom nagrody wręczali; Paweł Rzoś„ca w  imieniu burmistrz Jasła Marii Kurowskiej i burmistrz Kołaczyc Mał‚gorzata Salacha. – …. Jestem tutaj po raz pierwszy i jestem mile zaskoczona. Nie sądziłam, że tyle radości sprawi mi wręczanie tych skromnych nagród dla państwa, mimo, że jako burmistrz czą™sto wręczam różne nagrody, ale  sprawiło mi to niesamowitą… radość‡ – mówiła wzruszona burmistrz.

Pani burmistrz Mał‚gorzata Salacha wyraziła także nadzieję, że finał‚ jedenastego Rajdu Turystyczno – Nawigacyjnego odbędzie
się™ w Kołaczycach.

Wyniki końcowe Rajdu:

 1. Radosław Mikuła – Miłosz Mikuła,

 2. Przemysław Barnał› – Adam Bą…k,

 3. Jerzy Gierał‚t – Dorota Korab – Girał‚t,

 4. Jarosław Noworl – Edyta Wurm – Noworul,

 5. Marcin Homik – Maciej Jamer,

 6. Rafał‚ Kiwor – Sebastian Sasak,

 7. Paweł Stapor – Jarosław Wawszkiewicz,

 8. Józef Wnęk – Damian Wnęk,

 9. Wojciech – Przerwanek -Ewa Przerwanek,

 10. Łukasz Kocuś‚ – Agnieszka Wawszkiewicz,

 11. Wojciech Gajewski – Anna Gajewska,

 12. Dorota Królikowska – Iwona Betlej,

 13. Kazimierz Zagórski – Jadwiga Kosiba.

 Puchar Przechodni prezesa JKMiRD zdobyła po raz trzeci tym samym na zawsze zał‚oga; Jerzy Gierał‚t – Dorota Korab – Girał‚t – Rzeszów.