Aktualności

Miasteczko Ruchu Drogowego w Jaśle otwarte – Finał‚ Wojewódzki Turnieju BRD dla Szkół‚ Podstawowych zakończony

Po wielu latach starał„ oddano do użytku

Miasteczko Ruchu Drogowego w Jaśle

Blisko dwanaście lat czekaliśmy w Jaśle na pierwsze miasteczko ruchu drogowego. Niegdyś› podobny obiekt funkcjonował‚ obok siedziby Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale popadł‚ w zapomnienie i został‚ zlikwidowany. Teraz dzieci i młodzieńź z cał‚ego miasta, ale nie tylko,

bo będzie ono udostępniane dla wszystkich zainteresowanych, będą… mogły korzystać z profesjonalnie przygotowanego i oznakowanego obiektu, ucząc się™ na nim zasad bezpiecznego poruszania się™ po drodze.

Wszystko zacz곂o się™ kilkanaście lat temu, kiedy zrodził‚ się™ pomysł‚ utworzenia Społecznego Komitetu Budowy Miasteczka Ruchu Drogowego,

na czele którego stanął Ryszard Libucha. Wyznaczono wtedy miejsce, gdzie taki obiekt miał‚by być zlokalizowany.

Wybór padł‚ na teren przy ulicy Szkolnej, gdzie obecnie funkcjonuje Zespół Szkół Miejskich nr 3. I tak ruszyły prace przy budowie miasteczka.

Marzenie mojego życia dorosłego, życia społecznika, się™ spełniło. Od dwunastu lat były zabiegi, aby powstał‚o miasteczko ruchu drogowego.

Taki klimat został‚ dopiero otwarty w 2005 roku. Pan Libucha, którego imieniem jest to miasteczko, pan Andrzej Dybał› i ja, wstępnie się™ spotkaliśmy, omówiliśmy strategię™ dalszego dział‚ania. Trwał‚o to pięć‡ lat, ale zwień„czyło się™ to sukcesem, z czego jestem dumny.

Niechże to pozostanie dla potomnych. – mówi ze wzruszeniem Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Pierwsze środki w wysokości 25 tysię™cy złotych na realizacją™ inwestycji przekazał‚ ówczesny prezes zarządu Rafinerii Jasło S.A. Józef Folcik.

W swojej misji społecznej odpowiedzialności biznesu Rafineria zawsze stawiał‚a na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Brał‚o się™ to stą…d, że byliśmy producentem paliwa, więc napędzają…cych samochody,

które czą™sto szalał‚y po drogach. Stą…d też rozpoczą™liśmy wspólnie z Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego akcją™
„Bezpieczny powrót ze szkoły do domu”.

Ta akcja później rozbudował‚a się™ na cał‚e województwo, a teraz Już myślę™ na cał‚y kraj.

Sponsorowaliśmy i organizowaliśmy bardzo wiele imprez związanych z ratownictwem drogowym.

Mieliśmy w Jaśle mistrzów Polski w ratownictwie drogowym.

Wówczas zrodziła się™ idea budowy miasteczka ruchu drogowego. – wspomina Józef Folcik.

Projekt cał‚ego obiektu został‚ odwzorowany na podstawie planu budowy miasteczka ruchu drogowego w Brzozowie.

Społecznemu komitetowi udostępniś‚ go Kazimierz Barał„ski, funkcjonariusz tamtejszej „drogówki”,

również społecznik zaangażowany w dział‚ania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu.

Korektą™ planu dokonał‚a architekt miejska Sława Liniewska.

są tu wszystkie elementy: ruch okrężny, skrzyżowanie ze sygnalizacją… świetlną…, drogi dwupasmowe, droga dwukierunkowa czteropasmowa

i jednokierunkowe, skrzyżowanie dróg równorzą™dnych, poprzeczny garb na drodze oraz przejazd kolejowy i przejścia dla pieszych.

W sumie jest 96 znaków. – mówi Józef Biernacki.

Profesjonalne oznakowanie pionowe i poziome wykonał‚a firma WIMED z Tuchowa.

są to znaki pomniejszone. Standardowy znak, jaki na drogach krajowych się™ znajduje to jest znak o wielkości: trójką…t 900 mm,

natomiast kółko 800 mm. tutaj są znaki pomniejszone – 400 mm.

Również oznakowanie poziome jest pomniejszone o mniej więcej pięćdziesię…t procent. Natomiast co do skali kosztu cał‚ego przedsię™wzięcia, można powiedzieć‡, że to jest nieduża skala, bo mieści się™ w granicach 10 tysię™cy złotych i mamy naprawdę profesjonalnie oznakowane uliczki miasteczka. – powiedział‚ Jarosław Schabowski z firmy WIMED Tuchów.

Miasteczku towarzyszy też mał‚a infrastruktura: są ławki, zieleń, plan cał‚ego obiektu wraz z regulaminem korzystania,

wewną…trz znajduje się™ też mał‚y parking, a cał‚y teren jest ogrodzony i monitorowany.

Każdy może tutaj wchodzię‡. Miasteczko będzie nadzorowane przez służby, które pracują… w szkole podstawowej i gimnazjum.

Bezpośredni nadzór będzie sprawował‚a ta szkoła.

Miasteczko będzie otwarte od godzin rannych do godzin wieczornych, oczywiście na noc będzie zamykane.

Nie ma żadnej odpłatności. Przychodzi się™, porządnie się™ zachowuje i korzysta się™ z tego miasteczka. – podkreśla Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Uchwał‚ą… Rady Miejskiej Jasła Miasteczko Ruchu Drogowego otrzymał‚o imię™ Ryszarda Libuchy, jej byłego przewodniczącego,

wieloletniego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego oraz szefa Społecznego Komitetu Budowy Miasteczka Ruchu Drogowego w Jaśle.

To było jego marzenie, aby takie miasteczko powstał‚o.

Dlatego też niech ma patrona, niech młodzieńź uczy się™ również tego, że jeżeli robi się™ coś› dobrego w tym mieście, to przychodzi ten szacunek.

To jest oddanie wielkiego szacunku, przekazanie wdzięczności za to, że się™ zaangażował‚.

myślę™, że Ryszard Libucha jest znakomitym człowiekiem, który sobie na to zasłużył‚ i cieszą™ się™, że mam ten wielki zaszczyt uczestniczyć w tych uroczystościach, bo przecieńź razem rozpoczynaliśmy tą… kadencją™.

Co ciekawe, to jesteśmy w jednym dniu urodzeni, 3 czerwca, także sama nie wiedział‚am, że tak się™ złożyło. – powiedział‚a pani burmistrz.

Obiekt ma służyć przede wszystkim edukacji wśród najmłodszych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Jeżeli chodzi o powiat jasielski to na szczęście statystyki są optymistyczne.

W ostatnich latach policjanci nie odnotowali żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym z udział‚em dzieci.

To nie oznacza, że wypadków z ich udział‚em nie ma w ogóle.

Takie miasteczka, jak oddane dzisiaj do użytku w Jaśle, są Już praktycznie w każdym powiecie województwa podkarpackiego.

Mam osobistą… satysfakcją™, że taki obiekt powstał‚ i został‚ udostępniony młodzieży.

Na pewno to poprawi sytuacją™ na drogach.

W to zadanie było zaangażowane bardzo wiele osób, którzy pełnili funkcje samorządowe,

ale również przedsię™biorcy, także ówczesny wicemarszał‚ek Stanisław Zają…c, który przedsię™biorców mobilizował‚ do tego,

żeby w Jaśle powstawał‚o coś›, co będzie chroniło najmłodszych mieszkał„ców naszego miasta i nie tylko. – dodaje Józef Folcik.

 

Otwarciu Miasteczka Ruchu Drogowego w Jaśle

towarzyszył finał‚ wojewódzki

XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

dla uczniów Szkół podstawowych

                                                        Finał‚ Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

dla uczniów Szkół podstawowych został‚ przeprowadzony w dniu 27 maja 2010 r.

na obiektach Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle i otwartym w tym dniu Miasteczku Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy.

 

Wzi곂y w nim udział‚ reprezentacje 22 powiatów.


Zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w Czarnej (powiat Dębicki),

która będzie reprezentował‚a Podkarpacie

w Finale Ogólnopolskim Turnieju w dniach 10-12 czerwca w Poznaniu.

Za pierwsze miejsce drużyna ta otrzymał‚a puchar Wojewody Podkarpackiego.


II m-ce – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie 

– wywalczyła puchar Marszał‚ka Województwa Podkarpackiego.


III m-ce – Szkoła Podstawowa w Przecławiu (powiat mielecki)

– nagrodzona pucharem Burmistrza Miasta Jasła.


IV m-ce – Szkoła Podstawowa w Cewkowie (powiat lubaczowski)

– otrzymał‚a Puchar Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.


V m-ce – Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej (powiat niżał„ski)

– nagrodzona pucharem Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie.


VI m-ce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Biał‚obrzegach (powiat łał„cucki)

– zdobyła puchar Prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w Jaśle.


W klasyfikacji indywidualnej Turnieju zwyciężył‚;

Przemysław Oliwa (SP Nr 6 w Rzeszowie)

 

przed Maciejem Parą… (SP w Czarnej)

i Markiem Filimowskim (SP Nr 6 w Rzeszowie).

Statuetka „Orły  2006”

W czasie uroczystego zakończenia Finał‚u wojewódzkiego

XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

dla uczniów Szkół podstawowych

Statuetke „Orły  2006” Nr- 46

za wspieranie dział‚ał„ na rzecz BRD dzieci i młodzieży otrzymał‚ Adam Smorul – nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle.