Aktualności

Finał‚ Powiatowy Ogólnopolskiego MTM zakończony

   Na rzecz bezpieczeństwa młodzieży w ruchu drogowym

 

 

 

W dniu 27 kwietnia br. na obiektach
Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie zakończył się™ tegoroczny

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny
na etapie powiatowym w Jaśle.

W tym roku w finale wojewódzkim powiat jasielski będzie reprezentować
drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, organizatorami turnieju była

 
Komenda Powiatowa Policji w Jaśle,
Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,
oraz szkoła (gospodarz Turnieju) i samorządy Gmin pow. jasielskiego.

Patronat nad Turniejem sprawował‚ Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

 

Finał‚ powiatowy turnieju jest Ogólnopolską… Eliminacją… Młodzieżowego  Turnieju Motoryzacyjnego.

Biorą… w nim udział‚ uczniowie Szkół ponadgimnazjalnych.
Turniej ma na  celu przede wszystkim popularyzacją™ wśród młodzieży szkolnej przepisów ruchu drogowego,

rozpowszechnienie wiedzy motoryzacyjnej, a także propagowanie kulturalnych zachował„ w ruchu drogowym.

Wczoraj, swych sił w Turnieju próbował‚o dziewięć‡ drużyn reprezentujących:


           I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach,

Zespół Szkół nr 2  w Jaśle,

Centrum Kształ‚cenia Praktycznego w Jaśle,

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle,

Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie,

Zespół Szkół w Trzcinicy,

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.

 

Turniej składał‚ się™ z konkurencji zgrupowanych w dwóch etapach.

Pierwszy,  teoretyczny to pisemne rozwiązywanie testów ze znajomości

przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji 

oraz praktyczny sprawdzian udzielania pierwszej pomocy.

 

Drugi etap to sprawnościowa konkurencja – jazda motorowerem po

wyznaczonej trasie na czas oraz samochodem osobowym z testem stewarda.

 

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle w składzie:

Krzysztof Witkoś›, Rafał‚ Urbanik, Michał‚ Zegarowski, opiekun – Krzysztof Płaziak,

drugie miejsce zają™li reprezentanci Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie,

a trzecie przypadło uczniom Centrum Kształ‚cenia Praktycznego w Jaśle.

 

Zwycię™scy będą… reprezentować powiat jasielski w finale wojewódzkim,

który odbędzie się™ 15 maja 2010 r. na obiektach

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe a za I – III miejsca puchary
i medale,  dodatkowo Dyrekcja Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie

ufundował‚a trzy nagrody rzeczowe i dyplomy za najlepiej wykonaną… pierwszą… pomoc

oraz za najlepszy wynik uzyskany za  jazdꙠ motorowerem i samochodem.

 

Nad prawidłowością… przebiegu zawodów czuwał‚ Zespół w składzie:

Józef Biernacki, prezes JKMiRD, 

asp. Andrzej Zajdel i sierż. sztab. Adam Łach  z jasielskiej drogówki,

Marian Baran , Bogusław Muszał„ski i Jacek Bućko z JKMiRD.

 

Puchary, medale i nagrody wręczali m.in.

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Woźnik

oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie Ewa Różycka.

Organizatorzy składają… podziękowanie

Dyrekcji Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie

za bardzo dobre przygotowanie do Turnieju,

wyżywienie uczestników i sam przebieg Turnieju.

 

Zwycię™zcom życzymy powodzenia w finale wojewódzkim.