Aktualności

Szkolenie w Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie

W dniu 8 lutego 2010 r. odbyło się™ szkolenie w zakresie

podnoszenia kwalifikacji ratowników drogowych

Wojewódzkiego  Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

 

Szkolenie prowadzili; Józef Biernacki i Grzegorz Szudy