Aktualności

Składki członkowskie za 2010 r.

Zarząd JKMiRD wita w Nowym 2010 r.

członków i sympatyków Klubu

Wydane legitymacje członkowskie wcześniej z ważnością…

do końca 2011 r. zachowują nadal ważność‡.

 

Składki członkowskie należy uregulować do końca marca br.

przelewem na konto i adres JKMiRD

 

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego,

38 – 200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86/9.

 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział‚ w Jaśle

77 8642 1171 2017 7100 8295 0001

z dopiskiem składka członkowska za 2010 r.

 

Wpłacają…c składki członkowskie ww.

Banku wpłacają…cy zwolniony jest z opłaty pobrania.

 

Składka członkowska za 2010 r. wynosi: 55 złotych

 

Opłata za licencją™ Sędziowską… klasy I po raz pierwszy 50 złotych

Opłata za licencją™ Sędziowską… klasy II po raz pierwszy 40 złotych

 

Opłata za licencją™ Sędziowską… klasy I (przedł‚użenie) 40 złotych

Opłata za licencją™ Sędziowską… klasy II (przedł‚użenie) 30 złotych

 

Składka członkowska sekcji TRAPER dod. 10 złotych

Składka członkowska sekcji TURYSTYCZNEJ dod. 10 złotych

Składka członkowska sekcji Ratowników Drogowych dod. 10 złotych

 

Składką™ członkowską… za 2010 r. od każdej osoby w kwocie  5 złotych,

Klub odprowadza na konto Zarządu Okręgowego PZM Rzeszów.

 

Ważne informacje  dotyczące dział‚alności Klubu przekazywane  

na bieżąco na stronie internetowej www.jkmird.pl  

Skrzynka Email jozef@jkmird.pl