Aktualności

Polski Związek Motorowy liczy 60 lat dział‚alności

 

 

W dniu 30 stycznia 2010 r.

 

Polski Związek Motorowy

obchodzi 60 – lecie powołania do życia

a nastąpiło to ze zjednoczenia

Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motocyklowego

 

Nowa wspólna organizacja

29 stycznia 1950 roku obradujące równolegle Walne Zgromadzenie Delegatów Automobilklubu Polski i Polskiego Związku Motocyklowego podj곂y uchwał‚ę
o likwidacji tych wielce zasłużonych stowarzyszeń.

Następnego dnia wszyscy delegaci zgromadzili się™ wspólnie, po czym przyjęli uchwał‚ę o powołaniu Polskiego Związku Motorowego i jego statut.

Wybrano pierwszy zarząd, w którym zabrakło miejsc dla tak znanych dział‚aczy jak – dla przykładu – niesłusznie aresztowanych Janusza Regulskiego, bardzo zasłużonego dział‚acza Automobilklubu Polski i Józefa Dochy, niedawnego prezesa PZM…

był to bowiem początek lat zwanych później zbyt łagodnie "okresem błę™dów
i wypaczeń„"…

Prezesem został‚ Ryszard Gdulewski ze "Związkowca", zał› ważne stanowisko sekretarza generalnego powierzono mał‚o znanemu Jakubowi Toruńczykowi.
Ze znanych dział‚aczy samochodowych w skład zarządu zdołali wejść tylko: Stanisław Czayka, Paweł Solski i Janusz Radzikowski, a z motocyklowych – Stanisław Karpał‚a, Jan Lewandowski, Tomasz Maciniak, Stanisław Pietrasewicz
i Zenon Sokołowski. Kilku dalszych, jak np. Tadeusz Grabowski, Eugeniusz Olechnowicz, Maciej Perzyński, Witold Rychter, Władysław Woyda i Jerzy Zdankiewicz, miejsce znalazło tylko w komisjach.

We wszystkich województwach (17) powołano zarządy okręgowe PZM. Podlegał‚y im liczne kluby i sekcje motocyklowe lub motorowe zrzeszeń i pionów sportowych,
w których starano się™ skupię‡ automobilistów, tworzą…c dla nich Okręgowe Sekcje Samochodowe przy ZO PZM. Organizowano także tzw. Oddział‚y Motorowe.

Przedruk że strony PZM.