Aktualności

Marek Błasik nie żyje

   

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość‡ w dniu

 

4 października 2009 r. o śmierci naszego

 

Kolegi Marka Błasika lat 43.

 

 

Marek Błasik

 

był dział‚aczem

 

Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego 


oraz  członkiem sekcji„TRAPER”,

 

czynnie uczestniczył w Zlotach Samochodów Terenowych,

 

ukończył Kurs Ratownika Drogowego,

 

a w 2003 r. zdobył licencją™ Sędziego sportów motorowych

 

obsługiwał‚ Rajdy i Zloty  Samochodowe.

 

W 2004 r. został‚ odznaczony Brązową… Honorową…

 

Odznaką… Polskiego Związku Motorowego.

 

Msza Św. za duszą™ Śp. Marka Błasika odbędzie się™ w środę™


7 października o godz. 1400
 w kościele Fara w Jaśle

 

po czym zwłoki zostaną… odprowadzone

 

na miejsce wiecznego spoczynku Stary cmentarz w Jaśle.

 

Marku cześć Twojej Pamięci !

 

 

Zarząd i dział‚acze JKMiRD składają… Rodzinie

 

Marka Błasika wyrazy współczucia.