Aktualności

Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Drogowym

 


 MISTRZOSTWA POLSKI W RATOWNICTWIE DROGOWYM 2009

 

Automobilklub bił‚goraj, 25 – 27 września 2009 r.

 

Reprezentacja

Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

i

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie

 

38 – 400 Krosno, ul. Tysię…clecia 7,


tel.: (013) 43 689 63, fax: (013) 43 689 62

 

e-mail: word@krosno.info.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie

 

ORGANIZUJE i PRZEPROWADZA:

 

Egzaminy państwowe na kierowców i kierowców;

Kursy dokształ‚cają…ce kierowców wykonujących transport drogowy
w zakresie przewozu rzeczy i osób;

Kursy przygotowujące do egzaminu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym;

Szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy;

Szkolenia kandydatów na  egzaminatorów i egzaminatorów;

Szkolenia kierowców naruszają…cych przepisy ruchu drogowego;

Kursy na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych;

Kursy dokształ‚cają…ce dla kierowców pojazdów przewożą…cych towary niebezpieczne;

Prowadzi szerokie dział‚ania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

             SZEROKIEJ DROGI ŻyczY W.O.R.D. KROSNO !

 

 

Zapór Wojciech – kierowca,          

Łucki Remigiusz – pilot.

Tarkowski Jerzy – kierowca,                                              

Klaczkowski Tadeusz – pilot.                 

Młynarczyk Waldemar – kierowca,                         

Ferenc Agnieszka – pilot.                    

Biernacki Józef – doradca przewodniczącego GK BRD.  

 

Program Mistrzostw

Piątek 25.09.2009 r.

godz. 12.00  15.00 – przyjmowanie uczestników Mistrzostw – Zajazd Nadrzecze k/bił‚goraja, wydawanie materiał‚ów reklamowych, informacyjnych, zakwaterowanie w hotelach w bił‚goraju,

godz. 16.00 – wyjazd autokarami z miejsca zakwaterowania do miejscowości Nadrzecze,

godz. 16.20 – przywitanie uczestników, przedstawienie Jury,

godz. 16.40 – obiad dla uczestników,

godz. 17.30 – wykłady na temat ratownictwa oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,

godz. 18.30 – 20.00 – pokaz oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu edukacyjnego i ratowniczego Firmy LAERDAL LMP Sp. z o.o., prowadzonego przez przedstawicieli firmy,

godz. 20.15 – odprawa zawodników, przedstawienie kierowników prób,

godz. 21.00 – test pisemny z zakresu udzielania I – szej pomocy oraz przepisów BRD,

godz. 21.30 – oczekiwanie na wyniki, począ™stunek (ciasto, herbata) dla uczestników.

godz. 22.20 – wyjazd z miejscowości Nadrzecze autobusami do miejsca zakwaterowania.

 

Sobota 26.09.2009 r.

godz. 7.00 – wyjazd z miejsca zakwaterowania do miejscowości Nadrzecze (transport własny),

godz. 7.20 – 8.00 – śniadanie,

godz. 8.10 – formowanie kolumny wg numerów startowych,

godz. 8.15 – przejazd kolumną… prowadzoną… przez policją™ na miejsce startu (Urząd Miasta bił‚goraj),

godz. 8.40 – uroczyste otwarcie Mistrzostw, przedstawienie uczestników, sponsorów, władz miasta,

godz. 9.00 – start I – szej grupy zawodników na trasę (zał‚ogi nr 1-18) wg zał‚ą…czonego itinerera,

godz. 8.30 – 13.00 – dla uczestników oraz mieszkał„ców bił‚goraja pokazy sprzętu ratowniczego, nauka ratownictwa medycznego, technicznego, udzielanie I – szej pomocy, prezentacje salonu samochodowego VW Autorud oraz motocykli,

godz. 9.10 – wyjazd II grupy zawodników z obserwatorami oraz zaproszonymi Gość‡mi na wycieczką™ (zwiedzanie jednej z największych fabryk mebli w Polsce Black Red White oraz Zagrody Sitarskiej w bił‚goraju),

godz. ok. 10.40 – przyjazd pierwszej zał‚ogi I – szej grupy na metą™ (Nadrzecze), próba resuscytacji na fantomie oceniana przez Sędziów firmy LAERDAL LMP Sp. z o.o. oraz Szkoły Ratownictwa Medycznego w Lublinie,

godz. 11.00 – powrót wycieczki II grupy (Urząd Miasta),

godz. 11.10 – start II grupy zawodników na trasę Mistrzostw

godz. 11.20 – wyjazd obserwatorów oraz zaproszonych gości na trasę Mistrzostw,

godz. 12.00 – 17.00 – posiłek dla wszystkich uczestników kończących trasę (Zajazd Nadrzecze),

godz. 13.20 – wyjazd I – szej grupy zawodników na wycieczką™(taka jak grupy II),

godz. 15.30 – powrót z wycieczki I – szej grupy zawodników (Nadrzecze),

godz. 17.00 – 17.15 – przyjazd ostatniej zał‚ogi na metą™ Mistrzostw,

godz. 17.15 – zakończenie próby resuscytacji,

godz. 18.00 – wyjazd z miejsca zakwaterowania do miejscowości Nadrzecze (autokarami),

godz. 18.10 – projekcja filmu pt. „Motór” (film nakręcony w bił‚goraju i okolicach prezentowany w kinach i TVP),

godz. 19.40 – ogłoszenie wstępnych wyników,

godz. 19.45 – dyskusja na temat przebiegu Mistrzostw,

godz. 20.15 – Wieczór Komandorski połę…czony z uroczystym wręczeniem pucharów, dyplomów, nagród,

godz. 2.00 – wyjazd do miejsca zakwaterowania (autokarami).

 

Niedziela 27.09.2009 r.

godz. 8.00 – wyjazd z miejsca zakwaterowania do miejscowości Nadrzecze (transport własny),

godz. 8.20 – 8.50 – śniadanie,

godz. 9.00 – 12.50 – wycieczka krajoznawczo – rekreacyjna po Roztoczu,

godz. 13.00 – obiad oraz zakończenie Mistrzostw Polski w Ratownictwie Drogowym

                 Władze Mistrzostw:

JURY wyznaczone przez  GK BRD ZG PZM Warszawa.

Przewodniczący – Elżbieta Trzą™sak

Członek – Piotr Monkiewicz
Członek – Daniel Frumes

  Kierownictwo Mistrzostw:

Komandor Mistrzostw – Mariusz Błaszczyk

V-ce Komandor ds. organizacyjnych – Jacek Soszka
V-ce Komandor ds. testów oraz zabezpieczenia wypadków – Marek Kanar
V-ce Komandor ds .medycznych – lek. med. specj. anestezjologii i intensywnej terapii Gabriel Raszka
V-ce Komandor ds. technicznych – Zbigniew Kot
Kierownik biura Mistrzostw – Jerzy Forysiak
Sekretariat – Barbara Wożny
Sędzia Główny – Henryk Tytoś„
Kierownik komisji obliczeń„ – Adolf Komosa
Kierownik próby resuscytacji na fantomie – Laurencja Baprawska
Kierownik jazdy sprawnościowej – Sławomir Czajka
Kierownik pozorowanego wypadku – lek. med. Gabriel Raszka
Kierownik pozorowanego wypadku – lek. med. Andrzej Kwiecień„
Opiekun obserwatorów i zaproszonych gości – Tadeusz Tujaka
Kierownik trasy – Paweł Michalewski.

więcej  na stronie


Automobilklubu bił‚gorajskiego


www.automobilklubbilgorajski.pl

23 – 400 bił‚goraj, ul. Plac Wolności 13
tel./fax: (084) 686 17 99 lub 669 323 000