Aktualności

JKMiRD podpisał‚ umową™ z LOTOS S. A.

 

 

Podpisanie Umowy z Grupą LOTOS S.A.


W dniu 29 września zawarto umową™  pomiędzy;

 zleceniobiorcą… JKMiRD

 

a zleceniodawcą…

 

Grupą LOTOS S. A.

 

Umowa realizowana będzie w okresie;

od 1 października 2009 r. do 31 maja 2010 r.


Program skierowany jest do dzieci klas pierwszych powiatu jasielskiego.

 

Zleceniobiorca przyjmuje  do realizacji;

 Program „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”

w powiecie jasielskim.

 

Etap pierwszy

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się™ do realizacji;

dział‚ał„ promocyjno – reklamowych na rzecz Zleceniodawcy podczas zorganizowanego

Konkursu  „Uwolnić‡ Odblaski”

poprzez przekazanie – szkołom objętych

"Programem" – materiał‚ów informacyjnych i edukacyjnych

 

Etap drugi

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się™ do zorganizowania
 i przeprowadzenia we współpracy ze Zleceniodawcą… Konkursu Plastycznego pt.:  „Uwolnić‡ Odblaski”

adresowanego do dzieci objętych Programem

w powiecie jasielskim