Aktualności

Dział‚acze JKMiRD zabezpieczają… „Tour de Pologne” w dniu 6 sierpnia 2009

 W dniu 6 sieerpnia 2009 r. 66 Tour de Pologne przejeżdżał‚ przez Jasło.

 Na trasie przejazdu kolarze witani byli przez tłumy kibiców.

 Obsługę™ w zabezpieczeniu przezjazdu kolarzy na proś›bę jasielskiej policji

 pełnili dział‚acze JKMiRD w osobach:

 1. Bogusław Muszał„ski,

 2. Józef Biernacki,

 3. Janusz Burbelka,

 4. Stanisław Witusik,

 5. Jerzy Adam,

 6. Wiesław Pają…k,

 7. Lucjan Bartuś›,

 8. Piotr Urbanik.