Aktualności

Przygotowania Zał‚óg JKMiRD do udział‚u w Mistrzostwach Polski Ratownictw Drogowego PZM 2009

Zgłoszone Zał‚ogi reprezentujące Jasielski Klub Motorowy
i Ratownictwa Drogowego do udział‚u w Mistrzostwach Polski
w Ratownictwie Drogowym PZM.

bił‚goraj, 25 – 27 września 2009 r.

 

Borkowski Aleksander – kierowca          

Borkowski Jacek – pilot

 

Tarkowaski Jerzy – kierowca                                              

Klaczkowski Tadeusz- pilot

                 

Młynarczyk Waldemar – kierowca                         

Ferenc Agnieszka- pilot

                     

Biernacki Józef – doradca przewodniczącego GK BRD