Aktualności

IX Jasielski Turystyczno – Nawigacyjny Rajd Samochodowy „Podkarpacie-2009”

IX Jasielski Turystyczno – Nawigacyjny Rajd Samochodowy "Podkarpacie-2009"

ORGANIZATORZY:

 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PODKARPACIE”

oraz
JASIELSKI KLUB MOTOROWY i RATOWNICTWA DROGOWEGO

organizują… w dniu 16 maja 2009 r. na zlecenie


Okręgowej Komisji Turystyki PZM Rzeszów

pod patronatem


BURMISTRZA MIASTA JASŁA i STAROSTY POWIATU JASIELSKIEGO

IX Jasielski Turystyczno – Nawigacyjny Rajd Samochodowy „PODKARPACIE – 2009”

II Rundę Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego

Rajd jest imprezą… ogólnodostępną…, mogą w nim brać udział‚ wszyscy chętni,

zarówno osoby niepełnosprawne, jak i sprawne.

W rajdzie obowiązują… zasady opisów nawigacyjnych, wykorzystywanych

w nawigacyjnych rajdach samochodowych.
Zgłoszenie do udział‚u w imprezie należy nadesłać w terminie do 12 maja 2009 r.

na adres: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”,

38-200 Jasło, ul. Konopnickiej 34 B

lub telefonicznie: 013 446 9713, telefax 013 445 8717, 502 027 736

e-mail rdzik@poczta.fm lub jozef@jkmird

 
W zgłoszeniu należy podać‡: imię™ i nazwisko kierowcy i pilota, marką™ samochodu, ewentualnie grupę inwalidzką… kierowcy i/lub pilota, adres zamieszkania,

telefon, e-mail i ilość‡ noclegów.

                           Wysokość‡ wpisowego dla zał‚ogi wynosi 50 zł‚ – pasażer 20 zł.

PROGRAM IMPREZY:


815 – 945 – przyjmowanie zał‚óg, badanie techniczne pojazdów, pobranie wpisowego,
945 – 1015 – odprawa zawodników,
1015 – 1500 – próby sprawnościowe, jazda nawigacyjna, testy: BRD i turystyczny,
1500 – 1600 – obiad  MOSiR  kawiarnia „Maleńka”,
1700 – planowane oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  MOSiR Jasło.

START i META:

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle, ul. W. Sikorskiego 15

REGULAMIN RAJDU:


Uczestnikiem rajdu jest zał‚oga składają…ca się™ z kierowcy i pilota.

Dopuszcza się™ udział‚ pasażerów.

Uczestnik rajdu musi posiadać‡ ważne dokumenty kierowcy i pojazdu.

Kontroli powyższego oraz sprawności pojazdu dokonuje organizator w ramach badania technicznego – (BT).
Impreza odbywa się™ w normalnym ruchu przy zachowaniu przepisów o ruchu drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników,

jak i osoby trzecie w czasie imprezy.

RAJD OBEJMUJE:


– konkursową… jazdę™ nawigacyjną… – (2 odcinki o łę…cznej długości około 60km),
– pytania ze znajomości przepisów prawa o ruchu drogowym – (BRD),
– test turystyczny – (TT),
– próby sprawnościowe kierowania pojazdem – (SZ-1, SZ-2),

Na trasie rajdu znajdować się™ będą… Punkty Kontroli Czasu – (PKC)

i Punkty Kontroli Przejazdu – (PKP).

W organizowanym rajdzie obowiązują… zasady opisów nawigacyjnych oraz punktacji stosowane w Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostwach Polski (wydanie z 2008 r.).