Aktualności

Trwają… przygotowania do organizacji „Ogólnopolskiego Turnieju BRD i Motoryzacyjnego 2009” w Jaśle Finał‚ Powiatowy

W dniu 06 marca 2009 r. o godz. 10,00  w świetlicy KPP Jasło

przy ul. Kochanowskiego 2, odbyło się™ spotkanie poświęcone organizacji

Finał‚ów Powiatowych Ogólnopolskich Turniejów

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Motoryzacyjnego 2009 w Jaśle.

 

Spotkanie zorganizowano przez Jasielską… Policją™ oraz JKMiRD

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentując:

Urząd Miasta Jasła

Straż Miejską… Jasło

WORD Krosno

 Wójtowie Gmin 

oraz

Dyrektorzy  Szkół Ponadgimnazjalnych

Ponadto do wiadomości zainteresowanych podano terminy organizacji Finał‚ów Powiatowych

                                                                           

Turniej BRD Finał‚ Miejski odbędzie się™ 31 marca br.

w

Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle ul. Mickiewicza 108 o godz. 9,30

Turniej BRD 17 kwietnia br. o godz. 9,30 Gimnazjum nr 2 w Jaśle ul. Szkolna

Turniej Motoryzacyjny 21 kwietnia br. o godz. 9,30 Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie ul. Gorlicka