Aktualności

Szkolenie w Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie

W dniu 16 marca br. odbyło się™ szkolenie w ITD Rzeszów w ramach bardzo dobrze układają…cej się™ współpracy

pomiędzy JKMiRD  i  ITD Rzeszów  a związane było ze zmianami:

 

w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej,

zmiany w ustawie o PRM,

praktyczne szkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej

oraz współpraca i praktyczna pomoc przy przeprowadzaniu kontroli drogowych

w ww. zakresie.

 

Szkolenie  został‚o przeprowadzone przez instruktorów ratownictwa drogowego Józefa Biernackiego i Grzegorza Szudego

oraz Jana Jędrzejko – wiceprezesa ZO PZM Rzeszów

 

dla

 

Inspektorów Transportu Drogowego  WITD Rzeszów.