Aktualności

Brzozowskie spotkania

 

W dniu 30 marca br. na zaproszenie

Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzozowie

z okazji organizacji cyklicznych spotkał„ brzozowskich

został‚ zaproszony Józef Biernacki,

 

który na spotkaniu z mieszkał„cami

i uczniami Szkół Ponadgimnazjalnych

w sali posiedzeń Urzą™du Miasta Brzozowa

 wygłosił prelekcją™ pt.

 
„Życie jest najcenniejszym darem”

 

a dotyczącą… wychowania komunikacyjnego,

szerzenia wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

 

W spotkaniu tym uczestniczył również
Kazimierz Barał„ski z KPP Brzozów