Aktualności

Szkoleniowy Zlot Ratowników Drogowych „Biecz 2008” 05.10.2008 r.

   Organizator Zlotu:

    Automobilklub Biecki

   Współorganizatorzy:

    Starostwo Powiatowe Gorlice

    Burmistrz Miasta  Gorlice

    Burmistrz Miasta Biecza

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gorlice

    Komenda Powiatowa Policji Gorlice

    Klub DIABETYKóW Biecz

    Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego

   Władze Zlotu:

    JURY:

    Przewodniczący – Józef Biernacki

    Członek – Andrzej Wędrychowicz

    Członek – Jan  Grygowicz

   Kierownictwo Zlotu:

    Komandor Zlotu – Jan Grygowicz

    Wicekomandor ds. organizacyjnych – Krzysztof Mikruta

    Kierownik trasy – Mariola Mrozek

    Kierownik biura Zlotu – Danuta Ingeln

    Kierownik ds. obliczeń„ – Krzysztof Zają…c.

   Wpisowe Zlotu:

    Od zał‚ogi 50 złotych

   Rozpoczęcie Zlotu o godz:

    8,00 – OSP Biecz Biuro Zlotu

    9,00 – odprawa zał‚óg

    9,30 – testy

    10,30 – start do wykonania zadań„ Zlotowych

    – próba na fantomie podłę…czonym do komputera

    – pozorowany wypadek w Bieczu

    – pozorowany wypadek w Gorlicach

    – pozorowany wypadek w Bieczu

    17,00 ogłoszenie wyników Zlotu – zakończenie 

   www.autobiecz.pl lub tel. 48 667 997 776