Turnieje 2023

[REALIZOWANE]

Informacje dotyczące organizacji eliminacji powiatu jasielskiego do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

ORGANIZATORZY

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
38-200 Jasło, ulica Piotra Skargi 86/9

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Wydział Ruchu Drogowego
38-200 Jasło, ulica Tadeusza Sroczyńskiego 7


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący komitetu:
Stanisław Radzik – prezes Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego;

Zastępca przewodniczącego komitetu:
st. asp. Ryszard Przewoźnik – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;

Sekretarz komitetu:
Damian Palar – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;

Członkowie komitetu:
Marian Baran – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego;
Adam Smorul – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle;
Artur Domasławski – Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle;
Daniel Goleń – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle;
Marek Bara – zastępca dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

Zadania komitetu organizacyjnego:
1. promocja idei Turnieju m.in. poprzez współpracę z mediami;
2. zapewnienie środków finansowych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji;
3. określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych;
4. podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych;
5. opracowanie pytań testowych oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju;
6. powołanie Sędziego Głównego danego etapu Turnieju;
7. zapewnienie zabezpieczenia medycznego podczas trwania Turnieju;
8. prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego
etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora wyższego etapu, ze wskazaniem najlepszej drużyny;
9. zorganizowanie uroczystego zakończenia danego etapu Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.


KOMITET HONOROWY

1. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle podinsp. Krzysztof Łopuszański;
2. Starosta jasielski Adam Pawluś;
3. Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian;
4. Wójt gminy Brzyska Rafał Papciak;
5. Wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek;
6. Wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś;
7. Wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz;
8. Wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara;
9. Wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski;
10. Wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz;
11. Wójt gminy Tarnowiec Agata Augustyn;
12. Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie;
13. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Ryszard Siepietowski;
14. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle Stanisław Święch;
15. Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel – Kijowska;
16. Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy Katarzyna Koś;
17. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska
18. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca


SĘDZIA GŁÓWNY

kom. Bartłomiej Świerczek – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle


TERMINY

 1. Finał miejski OTBwRD – 30.03.2023 r., godz. 9:30 – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle (Gamrat)
 2. Finał powiatowy OMTM – 18.04.2023 r., godz. 9:00 – Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy
 3. Finały szkolne / gminne OTBwRD – do 05.05.2023 r.
 4. Finał powiatowy OTBwRD – 09.05.2023 r., godz. 9:00 – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Regulamin OTBwRD
 2. Regulamin OMTM
 3. BRD – zgoda rodziców
 4. BRD – wizerunek
 5. BRD – oświadczenie o stanie zdrowia
 6. OMTM – zgoda rodziców
 7. OMTM – wizerunek
 8. OMTM _oświadczenie o stanie zdrowia

PATRONI MEDIALNI

 1. Portal terazJaslo.pl
 2. Portal wirtualnejaslo.pl
 3. Internetowa Telewizja Południe
 4. Telewizja Jasło
 5. Jasło112 – portal ratowniczy
 6. Miesięcznik „Obiektyw Jasielski”
 7. Trendy Radio
 8. Telewizja Obiektyw

SPONSORZY