Sekcja Ratowników Drogowych

Przewodniczący – Marian Baran

Sekretarz – Mateusz Domaradzki

Członkowie:
1. Józef Biernacki
2. Barbara Lorenc
3. Jerzy Tarkowski
4. Damian Palar
5. Justyna Puchyrska
6. Zbigniew Moskal
7. Michał Marszałek
8. Klaudia Gajecka
9. Mateusz Gajecki
10. Barbara Gałuszka
11. Kornelia Brzyska
12. Józef Jandura