Zarząd JKMiRD (kadencja 2015-2018)

Prezes Zarządu

Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Roland Szafarz

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Smagacki

Skarbnik
Jerzy Adam

Sekretarz
Zdzisław Maciocha