Zarząd JKMiRD

Okres kadencji: 2019 – 2022

Prezes Zarządu

Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Roland Szafarz

Wiceprezes Zarządu
Magdalena Adam

Skarbnik
Jerzy Adam

Sekretarz
Zdzisław Maciocha

Okres kadencji: 2015 – 2018

Prezes Zarządu

Stanisław Radzik

Wiceprezes Zarządu
Roland Szafarz

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Smagacki

Skarbnik
Jerzy Adam

Sekretarz
Zdzisław Maciocha