Członkowie

Liczba członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego

w latach 1997-2014

Rok

Liczba członków

2014

166

2013

158

2012

249*

2011

218

2010

178

2009

178

2008

216

2007

206

2006

187

2005

192

2004

184

2003

118

2002

96

2001

90

2000

95

1999

78

1998

71

1997

72

* najwięcej w historii Klubu