Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze JKMiRD

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW JASIELSKIEGO KLUBU MOTOROWEGO I RATOWNICTWA DROGOWEGO

Zarząd Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego informuje, że w dniu 08 lutego 2019 roku, o godz. 17:30 w świetlicy Firmy Trans-Wiert Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Przemysłowej 11, odbędzie się Walne Zebranie Członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Informujemy, że w przypadku obecności na Walnym Zebraniu Członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego zwołanym na dzień 08 lutego 2019 roku mniejszej niż 50% uprawnionych do głosowania liczby członków ustala się drugi termin Walnego Zebranie Członków Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego na dzień 08 lutego 2019 roku na godz. 18:00 w świetlicy Firmy Trans-Wiert Sp. z o.o. w Jaśle przy ul. Przemysłowej 11.

Program Walnego Zebrania Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie gości
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wybór Komisji:
  a. Mandatowej
  b) Wyborczej
  c) Uchwał i Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Jasielskiego Klubo Motorowego i Ratownictwa Drogowego za okres 2015-2018
 1. Przedstawienie sprawozdania pracy Komisji Rewizyjnej JKMiRD za okres 2015-2018
 2. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania
 3. Głosowanie w sprawie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 4. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 5. Wybór Delegatów na Walny Zjazd Zarządu Okręgowego PZM
 6. Dyskusja
 7. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 8. Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej (15 minut)
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 10. Przyjęcie wniosków i uchwał
 11. Zakończenie Zebrania