Aktualności

VI Posiedzenie PWR BRD

Posiedzenie PWR BRD

W dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 10,00 w sali nr 107 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie odbyło się IV Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Al. Wyzwolenia 4.

Tematyka posiedzenia PWR BRD:

1). Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie podkarpackim w 2018 r..

2). Informacja o funkcjonowaniu Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Stopnia Podstawowego w Krośnie.

3). Działania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 r.

Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczył członek PWR BRD Józef Biernacki – działacz JKMiRD.

(JB)