Aktualności

Posiedzenie PWR BRD

III Posiedzenie PWR BRD

W dniu 25 września 2018 r. o godz. 10,00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie odbyło  III Posiedzenie Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 Tematyka posiedzenia PWR BRD:

1). Informacja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem realizacji Wojewódzkiego Programu szkolenia nauczycieli techniki.

2). Społeczny Ruch Ratownictwa Drogowego na Podkarpaciu.

3). Informacja o działaniach posejmowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie w 2018 r.

4). Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o najważniejszych działaniach podjętych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rzeszowie w 2018 r.

5). Informacja o realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

6). Sprawy różne.

(JB)