Aktualności

Terminy Finałów Wojewódzkich BRD i Motoryzacyjnego

BRD Szkoły Gimnazjalne 17 maja 2018 r. Huta Krzeszowska godz. 9,00

BRD Szkoły Podstawowe 24 maja 2018 r. Wielkie Oczy godz. 9,00

Motoryzacyjny Szkoły Ponadgimnazjalne 26.05.2018 r. WORD Tarnobrzeg godz. 9,00

(JB)