Aktualności

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny w Jaśle za nami

Już po raz XXII w dniu 25 kwietnia 2018 r. na terenie powiatu jasielskiego w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W organizację turnieju na ziemi jasielskiej włączyły się w tym roku następujące podmioty: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz poszczególne Urzędy Gmin powiatu jasielskiego oraz Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, który udostępnił swoją infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia poszczególnych konkurencji Turnieju.

Do finału powiatowego przystąpiły cztery szkoły ponadgimnazjalne:

  1. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle,
  2. Zespół Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach,
  4. Zespół Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy gospodarz Turnieju.

W ramach Turnieju została sprawdzona wiedza teoretyczna, każdy z uczniów otrzymał do rozwiązania test jednokrotnego wyboru obejmujący dwadzieścia pięć pytań z zakresu ogólnej wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego, kolejne dziesięć pytań dotyczyło ustalenia prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowaniem które należało rozwiązać w ciągu 35 minut. Testy zostały przygotowane przez Społeczny Komitet Organizacyjny Turnieju 2018.

Następna konkurencja to żądania praktyczne ktore było poświęcone symulowanemu wypadkowi, któremu uległ jeden z uczniów szkoły. W ciągu wyznaczonego przez regulamin konkursu czasu cała drużyna musiała udzielić mu niezbędnej pomocy przedmedycznej. Pod uwagę przy ustalaniu punktacji były brane m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ratowników, udzielenie wsparcia psychicznego osobie poszkodowanej, prawidłowe zabezpieczenie rany (z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków medycznych) oraz zaalarmowanie o zdarzeniu wyspecjalizowanych służb ratowniczych pod nr tel. 112.

Kolejna konkurencja polegała na bezpiecznym przejechaniu określonej przez organizatora trasy samochodem osobowym z zamontowanym na przedniej masce pojazdu talerzem z umieszczoną w nim piłeczką, która w czasie jazdy nie mogła wypaść poza jego obręb. Do udziału w tym sprawdzianie poszczególne drużyny typowały po jednym swoim przedstawicielu posiadającym prawo jazdy.

Eliminacje odbywały się pod czujnym okiem powołanej przez organizatorów komisji w składzie:

sędzia główny – Józef Biernacki (Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego);

sekretarz – Damian Palar (przedstawiciel patrona medialnego turnieju);

sędzia – sierż. sztab. Michał Czopor (Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle);

sędzia – sierż. sztab. Michał Kąkol (Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle);

sędzia – Danuta Janiga (higienistka szkolna Zespół Szkół Trzcinica).

Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. Reprezentacja w składzie: Ireneusz Kubacki, Oskar Ziemba oraz Aleksander Cichoń (opiekun Agnieszka Maczuga) będzie nas reprezentować powiat jasielski 26 maja br. na szczeblu wojewódzkim w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Drugie miejsce zajęli w tym roku podopieczni Krzysztofa Płaziaka, reprezentujący Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle: Dariusz Berowski, Dariusz Bochnia i Tomasz Wasąg. Na trzecim stopniu podium uplasowali się gospodarze dzisiejszego konkursu – Zespół Szkół w Trzcinicy (Daniel Królikowski, Adam Potrawski, Damian Gotfryd, opiekun Marek Bara). Czwarte miejsce przypadło licealistom z Kołaczyc: Szymonowi Nowakowi, Bartoszowi Niklewiczowi i Dawidowi Szczepanikowi (opiekun Artur Gałuszka).

Nagrody (pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz drobne upominki rzeczowe) ufundowali: Urzędy Gmin powiatu jasielskiego Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.

Józef Biernacki (JKMiRD), w imieniu komitetu organizacyjnego, złożył wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdeczne podziękowania oraz Gospodarzom Turnieju oraz Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle szczególnie Wydziałowi Ruchu Drogowego za zaangażowanie w to przedsięwzięcie, a laureatom pierwszego miejsca życzył powodzenia w podkarpackim finale wojewódzkim.

Patronat medialny nad powiatowym Turniejem Motoryzacyjnym 2018 objął portal regionalny terazJaslo.pl. (Dziękujemy)

(JB)