Aktualności

Turnieje BRD i Motoryzacyjny w 2018 r.

W dniu 09 lutego 2018 r. na jawnym posiedzeniu w Komendzie Powiatowej Policji
w Jaśle, powołano Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Etap Finału Powiatowego w Jaśle

Józef Biernacki – przewodniczący (Sędzia Główny Turnieju – JKMiRD,

Andrzej Przebięda – z-ca przewodniczącego – KPP,

Bartłomiej Świerczek – sekretarz – KPP,

Magdalena Adam – członek – JKMiRD,

Adam Smorol – członek – Zespól Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle,

Marek Bara – członek – Zespól Szkół Stowarzyszenia ASR w Trzcinicy.

Organizatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie eliminacji powiatowych, a w poszczególnych etapach Turnieju niższego szczebla, powołuje się lokalne komitety organizacyjne.

Do zadań Komitetu Organizacyjnego poszczególnych etapów turnieju należy

  1. Promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy współpracy z mediami.
  2. Zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji.
  3. Określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych.
  4. Podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych.
  5. Opracowanie pytań testowych, oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju.
  6. Powołanie Sędziego Głównego danego etapu Turnieju.
  7. Zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju.
  8. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego etapu Turnieju i przesłanie go do organizatora wyższego etapu, ze wskazaniem najlepszej drużyny.
  9. Zorganizowanie uroczystego zakończenia danego etapu Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenia nagród.
  10. Finały Powiatowe 41. OTBRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędą się w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 9,30 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Finał Powiatowy 22. OMTM odbędzie się 25.04.2018 r. o 9,30 w Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Spotkanie dotyczące spraw związanych z organizacją turniejów odbędzie się w dniu

26 lutego 2018 r., o godz. 10,00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle

Wyłonione reprezentacje do Finału Powiatowego 41. OT BRD z gmin powiatu jasielskiego należy zgłosić na specjalnym formularzu.: wyłącznie drogą elektroniczną: jozef@jkmird.pl do dnia 30 kwietnia (włącznie).

Wyłonione reprezentacje do Finału Powiatowego 22 OTMTM należy zgłosić  na specjalnym formularzu.: wyłącznie drogą elektroniczną: jozef@jkmird.pl do dnia 15 kwietnia 2018 r. (włącznie).

(JB).